för äldreboenden

e-hemtjänsten AB erbjuder dig och dina boende att enkelt komma i kontakt med sina anhöriga eller någon av oss e-samariter på e-hemtjänsten. Vi e-samariter erbjuder social samvaro genom en enkel och smart lösning via dator. Den äldre behöver ingen som helst datorvana. Självklart hjälper vi från e-hemtjänsten ditt äldreboende att komma igång. Vi utbildar gärna dina medarbetare så de kan hjälpa de äldre att komma i kontakt med sina anhöriga.

samarITen kan vara ett intressant komplement till ditt ordinare erbjudande. De flesta anhöriga är mitt i karriären med familj och jobb och kanske dessutom bor på annan ort. De är ofta vana datoranvändare som uppskattar möjligheten att snabbt o enkelt kunna kommunicera med sina nära utan att behöva vara på plats. Vi vet också att många äldre har sin livspartner kvar i hemmet och saknaden kan vara stor. Att kunna se den sin make/maka förgyller samtalet ytterligare. 

samarITen ger ditt äldreboende nya fördelar för både dina boende och deras anhöriga, dessutom kommer tid att frigöras för din personal. 

Allt som behövs är att tillgång till en dator med internetanslutning.